Month: April 2021

Kërkohet Ing.Projektim-Zbatimi

Kualifikimet

  • Arsim i lartë, në degët inxhinieri ndërtimi, civile, inxhinieri shëndetit publik, inxhinieri mekanike.
  • Së paku 1 vit  përvojë pune me praktikat përkatëse inxhinierike.
  • Aftësi mbikëqyrëse.
  • Rrjedhshmëri në gjuhën angleze.
  • I vetëdijshëm për rregulloret dhe praktikat mbi shëndetin, sigurinë dhe mjedisin.

CILESITE DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
Te mos jete i denuar me vendim te forms se prere;
– Aftesi shune te mira komunikuse dhe raportuese;
– Aftesi shume te mira te punes dhe bashkepunimit ne grup;

AFTESI KOMPJUTERIKE
– Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016 + Programe inxhinierike të tilla si GIS, CAD, modelimin hidraulik).

GJUHET E HUAJA
– Njohuri te mira te pakten nje gjuhe te Komunitetit Europian,perben avantazh

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al