Kërkohet jurist/e

Kualifikimet
*Arsimi i lartë në Juridik, mundësisht master ne e drejte publike, penale, biznesi.
*Të njohe proçeset e prokurimit dhe të tenderimit.
*Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
*Në gjendje të hartojë raporte dhe letra adekuate ligjore.

CILËSITË & KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Kushtet e punës
*Punë zyre

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *