Kërkohet Faturues/e

Kualifikimet

  • Ka përfunduar arsimin bazë/të mesëm
  • Njohuri bazë të furnizimit me ujë dhe shërbimet e kanalizimit
  • Saktësi në regjistrimin e të dhënave dhe raportimin
  • Kupton procedurat e faturimit dhe arketimit
  • Ka aftësi të arsyeshme të komunikimit
  • Te këtë eksperience ne shperbim me klientin

– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *