Kërkohet Inxhinier Elektrik

EDUKIMI
Arsimi i Larte (Niveli Master, ose diplome Universitare e sistemit 3- vjecar) ne degen Inxhinieri Elektrike.

CILESITE DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
– Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
– Aftësi shumë të mira të punës dhe bashkëpunimit në grup;

AFTESI KOMPJUTERIKE
– Nivel të avancuar të njohurive kompjuterike, AutoCad

GJUHET E HUAJA
– Njohuri të mira te pakten nje gjuhe te Komunitetit Europian,përbën avantazh

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *