Kërkohet Murator

Kualifikimet
 Arsimi 8 vjeçar / mesëm
 Aftësia themelore për të lexuar skica te projekteve.
 I aftë fizikisht për të bërë punë.
Kushtet e punës
 Punë në terren / Orar jo i rregullt i punës
 Vëmendje të mjaftueshme për sigurinë e punës dhe shëndetin personal e nevojshme. Stafi
punon në rrugë, me papastërti dhe rreziqet e mundshme shëndetësore.
 Punon shpesh në kohë të parregullt (per shkak te difekteve)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *