Aplikim per punesim

Kërkohet Inxhinier Elektrik

EDUKIMI
Arsimi i Larte (Niveli Master, ose diplome Universitare e sistemit 3- vjecar) ne degen Inxhinieri Elektrike.

CILESITE DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
– Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
– Aftësi shumë të mira të punës dhe bashkëpunimit në grup;

AFTESI KOMPJUTERIKE
– Nivel të avancuar të njohurive kompjuterike, AutoCad

GJUHET E HUAJA
– Njohuri të mira te pakten nje gjuhe te Komunitetit Europian,përbën avantazh

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Financier

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për FINANCIER në Sektorin e Financës.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

– EDUKIMI
• Të ketë mbaruar arsimin e lartë , Fakulteti Ekonomik, Dega Financë- Kontabilitet, Administrim biznesi ose ekuivalent.
• Preferohet Diplomë e Universiteteve Publike dhe eksperience pune e mëparshme në të njëjtin sektor.


– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë ;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

– AFTËSI KOMPJUTERIKE
Njohuri shumë të mira të :

  1. Financa 5 dhe Alpha Web
  2. Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etj.);
  3. Internetit (Internet Explorer / Google Chrome/ Moxilla etj);
  4. Windows Explorer etj.

Të interesuarit të dorëzojnë aplikimet (CV + dokumentacion) me email : kontakt@ukl.al.

Ju faleminderit !

Inxhinier Mekanik

EDUKIMI
Arsimi i Larte (Niveli Master, ose diplome Universitare e sistemit 4- vjecar) ne degen Inxhinieri Mekanike.

CILESITE DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
Te mos jete i denuar me vendim te forms se prere;
– Aftesi shune te mira komunikuse dhe raportuse;
– Aftesi shume te mira te punes dhe bashkepunimit ne grup;

AFTESI KOMPJUTERIKE
– Nivel të avancuar të njohurive kompjuterike, AutoCad

GJUHET E HUAJA
– Njohuri te mira te pakten nje gjuhe te Komunitetit Europian,perben avantazh

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

FINANCIER

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për FINANCIER në Sektorin e Financës.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

EDUKIMI
• Të ketë mbaruar arsimin e lartë , Fakulteti Ekonomik, Dega Financë- Kontabilitet, Administrim biznesi ose ekuivalent.
• Preferohet Diplomë e Universiteteve Publike dhe eksperience pune e mëparshme në të njëjtin sektor.


CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë ;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

AFTËSI KOMPJUTERIKE
Njohuri shumë të mira të :

  1. Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etj.);
  2. Çertifikatë e Programit Alpha Business
  3. Internetit (Internet Explorer / Google Chrome/ Moxilla etj);
  4. Windows Explorer etj.

Të interesuarit të paraqiten pranë zyrave qendrore të Sh.a UKL.

Ju faleminderit !

Kerkohet Punetor KUZ-je

EDUKIMI
Arsim 9-vjeçar (8-vjeçar)

– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Elektropompist

– EDUKIMI
Arsim i mesëm , preferohet dega Elektrike dhe/ose Mekanike
– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.
* Kualifikime te tjera perbejne avantazh.
* Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Ekonomist/e Faturim-Arkëtim

– EDUKIMI
• Të ketë mbaruar arsimin e lartë, Fakulteti Ekonomik.
• Preferohet të ketë eksperience pune mbi 1 vit në të njëjtin sektor
– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

– AFTËSI KOMPJUTERIKE
Njohuri shumë të mira të paketës së programeve Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etj.)

Punëtor Mirëmbajtje (Me Kontratë)

EDUKIMI
Arsim 9-vjeçar (8-vjeçar)

– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Punëtor Sektori Mirëmbajtje – Rrjeti

– EDUKIMI
Arsim 9-vjeçar (8-vjeçar)

– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al